Sensitive børn fra sårbarhed til styrke, Anmeldelse

Anmeldelse af bogen.

”Sensitive børn, fra sårbarhed til styrke””Sensitive børn, fra sårbarhed til styrke” Anmeldelse af bogen ”Sensitive børn, fra sårbarhed til styrke” - En evidensbaseret bog om følsomhed Der er over de seneste år nærmest sket en eksplosion i antallet af bøger om særlig sensitivitet. Og det er på mange måder godt, at der kommer fokus på personlighedstrækket. Men det store antal bøger til trods, har der alligevel manglet bøger, der tager afsæt, ikke primært i den personlig erfaring, men også i forskning og teori Det siger jeg ikke for at negligerer den personlige beretning. På ingen måde. Den personlige beretning er utrolig vigtigt, for det er jo netop den, der ofte rører vores hjerte og på den måde inspirerer os. Men (også) når det handler om sensitivitet, er det så vigtigt, at vi tager afsæt, også, i forskning og teori, så vi sikrer os, at tests, viden, redskaber og informationer rent faktisk ”holder i virkeligheden”. Netop derfor oplever jeg bogen” ”Sensitive børn, fra sårbarhed til styrke” som meget vigtig. Bogen er netop en kobling af erfaring, forskning og teori. I mine øjne noget, der har været savnet. Hvem er bogen skrevet til? De emner der tages op i bogen er, i høj grad, relevante for både fagpersoner og forældre. Men jeg vil alligevel umiddelbart anbefale bogen primært til fagpersoner fx pædagoger, lærere og socialrådgivere. Ikke fordi bogen ikke kan læses eller bruges af forældre. Den kan den i høj grad. Men da den netop tager udgangspunkt i teori og forskning, så oplever jeg den som forholdsvis komprimeret. Og det er ikke nødvendigvis det, alle forældre er på udkig efter. (Lise og Martin har også skrevet bogen ” Sensitive børn og voksne. Forstå potentialet og lad det blomstre”, som i høj grad er målrettet forældre. Du finder den på boglisten her). Samtidig er jeg også helt klar over, at der er en del forældre, der netop er meget interesserede i, at blive klogere på forskning og teori bag begrebet ”særlig sensitiv”. Og hvis du er en af dem, - ja, så er bogen her et godt bud. Ideel til fagpersoner Bogen er, som jeg ser det ideel for fagpersoner. Med sit afsæt i forskning og teori har den, den faglige vinkel, som nogle fagpersoner, måske har savnet hidtil. Samtidig er bogen krydret med mange gode eksempler, der tydeliggør bogens pointer og gør det let at relatere til egne erfaringer. I første halvdel er fokus på en nuancering af det sensitive træk, hvordan man kan arbejde med sensitive børns forskellige træk og sætte fordelene ved sensitiviteten i spil. I den sidste halvdel af bogen er fokus på sensitive børn i forskellige sammenhænge. Helt konkret drejer det sig om kapitlerne: Sensitive børn i dagpleje og vuggestue Sensitive børn i børnehaven Sensitive børn i skolen og Sensitive børn i fritidshjem og SFO Bogen giver i høj grad mulighed for, at man som fagperson kan dykke ned i de forskellige kapitler og bruge dem i hverdagen. Det er oplagt, at drøfte internt, fx i egen arbejdsgruppe, hvordan boges emner er relevante i hverdagen og hvordan den forskning, der refereres til i bogen, kan integreres i egen praksis. Der ud over, er det også oplagt, at tale om, hvordan den viden bogen præsenterer, kan påvirke synet på, og dermed samværet med de sensitive børn og kontakten med deres forældre. Udfordringen for både fagpersoner og forældre: Fra sårbarhed til styrke Hovedfokus i bogen er, som titlen så tydeligt afspejler, hvordan vi kan få de positive sider af sensitiviteten til at træde frem. Det er, som jeg ser det, den største udfordring, som både fagfolk og forældre står med. Gennem hele bogen er fokus på, hvordan børn med forskellige træk bedst mulig mødes på en måde, der gør, at netop deres træk kan være en styrke, fremfor en sårbarhed. Netop det fokus og den viden, tror jeg, kan hjælpe mange både forældre og fagpersoner. For jeg oplever, at det kan være en kilde til stor frustration, for begge parter, ikke at være sikker på, hvordan styrken bringes i spil. Og her er der altså meget specifikke råd at hente, i netop denne bog. Vigtige emner Bogen har, som før nævnt, mange gode emner, som alle har retmæssig plads i bogen. Jeg har, som sådan, ingen ynglings-kapitler, men har alligevel lyst til at nævne, at der bl.a. er et helt kapitel om sensitive børn og regulering og følelser Og et kapitel om de faldgruber, der kan være i arbejdet med sensitive børn. En del af de emner, der tages fat på i sidstnævnte kapitel (om faldgruber i arbejdet med sensitive børn), er også de emner, der kan præge den offentlige debat om sensitivitet og sensitive børn. Og det er så vigtigt også at have fokus på de områder, for tingene er aldrig kun sorte eller hvide. Gratis video kursus Med til bogen følger adgang til et videokursus. Kurset er en optagelse fra et seminar med Lise August om sensitive børn og indeholder desuden spørgsmål fra tilhørerne og svar fra Lise. Det er som altid en fornøjelse at se og høre lise. Seminaret er opdelt i to dele af hver ca. 45 min. Kærkommen nuancering Når det handler om sensitivitet eller modtagelighed hos børn, viser forskningen, at det omgivende miljø er af meget stor betydning for, hvordan det sensitive barn udvikler sig. Derfor kan det heller ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at vi bruger den viden som forskningen bidrager med, til at skabe det mest gunstige miljø for de sensitive børn. I stedet for ”bare” at gøre sensitive børn anderledes, så er her i bogen den viden og de redskaber, vi skal bruge for at støtte op om dem. - Støtte op om de mere sensitive børn, så de kan opleve at styrken som det bærende element i deres fundament, - ikke sårbarheden. Bogen giver på alle måder inspiration til, at vi både som forældre og fagpersoner, kan smøge ærmerne op. Der er meget vi kan gøre, for at styrke, også, denne gruppe af børn. In short: Bogen bærer præg af, at være meget gennemarbejdet, fagligt underbygget, konkret, konstruktiv og nuanceret. I mine øjne et ”must” på faghylden, for dig der arbejder med børn og de forældre, der gerne vil i dyden ifht. forskning og teori. God læselyst Lotte Var det ikke den bog, du var på udkig efter? Jeg har lavet en bogliste til dig, så du hurtigt kan få overblik over hvad der findes af bøger om særlig sensitivitet. Du finder den her. http://sensitiv-familie.dk/bogliste-litteratur-saerlig-sensitivitet/
– En evidensbaseret bog om følsomhed

Der er over de seneste år nærmest sket en eksplosion i antallet af bøger om særlig sensitivitet. Og det er på mange måder godt, at der kommer fokus på personlighedstrækket.

Men det store antal bøger til trods, har der alligevel manglet bøger, der tager afsæt, ikke primært i den personlig erfaring, men også i forskning og teori.

Det siger jeg ikke for at negligere den personlige beretning. På ingen måde. Den personlige beretning er utrolig vigtigt, for det er jo netop den, der ofte rører vores hjerte og på den måde inspirerer os.
Men (også) når det handler om sensitivitet, er det så vigtigt, at vi tager afsæt, også, i forskning og teori, så vi sikrer os, at tests, viden, redskaber og informationer rent faktisk ”holder i virkeligheden”.

Netop derfor oplever jeg bogen” ”Sensitive børn, fra sårbarhed til styrke” som meget vigtig. Bogen er netop en kobling af erfaring, forskning og teori. I mine øjne noget, der har været savnet.

Hvem er bogen skrevet til?

De emner der tages op i bogen er, i høj grad, relevante for både fagpersoner og forældre. Men jeg vil alligevel umiddelbart anbefale bogen primært til fagpersoner fx pædagoger, lærere og socialrådgivere. Ikke fordi bogen ikke kan læses eller bruges af forældre. Den kan den i høj grad. Men da den netop tager udgangspunkt i teori og forskning, så oplever jeg den som forholdsvis komprimeret. Og det er ikke nødvendigvis det, alle forældre er på udkig efter. (Lise og Martin har også skrevet bogen ” Sensitive børn og voksne. Forstå potentialet og lad det blomstre”, som i høj grad er målrettet forældre. Du finder den på boglisten her).

Samtidig er jeg også helt klar over, at der er en del forældre, der netop er meget interesserede i, at blive klogere på forskning og teori bag begrebet ”særlig sensitiv”. Og hvis du er en af dem, – ja, så er bogen her et godt bud.

Ideel til fagpersoner

Bogen er, som jeg ser det ideel for fagpersoner. Med sit afsæt i forskning og teori har den, den faglige vinkel, som nogle fagpersoner, måske har savnet hidtil. Samtidig er bogen krydret med mange gode eksempler, der tydeliggør bogens pointer og gør det let at relatere til egne erfaringer.
I første halvdel er fokus på en nuancering af det sensitive træk, hvordan man kan arbejde med sensitive børns forskellige træk og sætte fordelene ved sensitiviteten i spil.

I den sidste halvdel af bogen er fokus på sensitive børn i forskellige sammenhænge. Helt konkret drejer det sig om kapitlerne:

  • Sensitive børn i dagpleje og vuggestue
  • Sensitive børn i børnehaven
  • Sensitive børn i skolen og
  • Sensitive børn i fritidshjem og SFO

Bogen giver i høj grad mulighed for, at man som fagperson kan dykke ned i de forskellige kapitler og bruge dem i hverdagen.  Det er oplagt, at drøfte internt, fx i egen arbejdsgruppe, hvordan boges emner er relevante i hverdagen og hvordan den forskning, der refereres til i bogen, kan integreres i egen praksis. Der ud over, er det også oplagt, at tale om, hvordan den viden bogen præsenterer, kan påvirke synet på, og dermed samværet med de sensitive børn og kontakten med deres forældre.

Udfordringen for både fagpersoner og forældre:

Fra sårbarhed til styrke
Hovedfokus i bogen er, som titlen så tydeligt afspejler, hvordan vi kan få de positive sider af sensitiviteten til at træde frem. Det er, som jeg ser det, den største udfordring, som både fagfolk og forældre står med.

Gennem hele bogen er fokus på, hvordan børn med forskellige træk bedst mulig mødes på en måde, der gør, at netop deres træk kan være en styrke, fremfor en sårbarhed.

Netop det fokus og den viden, tror jeg, kan hjælpe mange både forældre og fagpersoner. For jeg oplever, at det kan være en kilde til stor frustration, for begge parter, ikke at være sikker på, hvordan styrken bringes i spil. Og her er der meget specifikke råd at hente, i denne bog.

Vigtige emner

Bogen har, som før nævnt, mange gode emner, som alle har retmæssig plads i bogen. Jeg har, som sådan, ingen ynglings-kapitler, men har alligevel lyst til at nævne, at der bl.a. er et helt kapitel om sensitive børn og regulering og følelser. Og et kapitel om de faldgruber, der kan være i arbejdet med sensitive børn. En del af de emner, der tages fat på i sidstnævnte kapitel (om faldgruber i arbejdet med sensitive børn), er også de emner, der kan præge den offentlige debat om sensitivitet og sensitive børn. Og det er så vigtigt, også at have fokus på de områder, for tingene er aldrig kun sorte eller hvide.

Gratis video kursusudklip-videokursus-lise

Med til bogen følger adgang til et videokursus. Kurset er en optagelse fra et seminar med Lise August om sensitive børn og indeholder desuden spørgsmål fra tilhørerne og svar fra Lise. Det er som altid en fornøjelse at se og høre Lise. Seminaret er opdelt i to dele af hver ca. 45 min.

Kærkommen nuancering

Når det handler om sensitivitet eller modtagelighed hos børn, viser forskningen, at det omgivende miljø er af meget stor betydning for, hvordan det sensitive barn udvikler sig. Derfor kan det heller ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at vi bruger den viden som forskningen bidrager med, til at skabe det mest gunstige miljø for de sensitive børn.

I stedet for ”bare” at gøre sensitive børn anderledes, så er her i bogen den viden og de redskaber, vi skal bruge for at støtte op om dem. – Støtte op om de mere sensitive børn, så de kan opleve styrken som det bærende element i deres fundament, – ikke sårbarheden.

Bogen giver på alle måder inspiration til, at vi både som forældre og fagpersoner, kan smøge ærmerne op. Der er meget vi kan gøre, for at styrke, også, denne gruppe af børn.

In short:

Bogen bærer præg af, at være meget gennemarbejdet, fagligt underbygget, konkret, konstruktiv og nuanceret.
I mine øjne et ”must” på faghylden, for dig der arbejder med børn og de forældre og som gerne vil i dyden ifht. forskning og teori.

God læselyst
Lotte

Du kan købe bogen her. 

Var det ikke den bog, du var på udkig efter?
Jeg har lavet en bogliste til dig, så du hurtigt kan få overblik over hvad der findes af bøger om særlig sensitivitet. Du finder den her. 

Om Lotte Skøt Petersen

Lotte er stifter af Sensitiv-Familie.dk og rådgiver og inspirerer forældre til særligt sensitive børn med løsninger til hverdagen. Løsninger tilpasset det enkelte barn, den enkelte familie og netop deres udfordringer.
Dette indlæg blev udgivet i Anmeldelser, Blog. Bogmærk permalinket.

17 kommentarer til Sensitive børn fra sårbarhed til styrke, Anmeldelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *