Sensitive børn fra sårbarhed til styrke, Anmeldelse

Anmeldelse af bogen.

”Sensitive børn, fra sårbarhed til styrke””Sensitive børn, fra sårbarhed til styrke” Anmeldelse af bogen ”Sensitive børn, fra sårbarhed til styrke” - En evidensbaseret bog om følsomhed Der er over de seneste år nærmest sket en eksplosion i antallet af bøger om særlig sensitivitet. Og det er på mange måder godt, at der kommer fokus på personlighedstrækket. Men det store antal bøger til trods, har der alligevel manglet bøger, der tager afsæt, ikke primært i den personlig erfaring, men også i forskning og teori Det siger jeg ikke for at negligerer den personlige beretning. På ingen måde. Den personlige beretning er utrolig vigtigt, for det er jo netop den, der ofte rører vores hjerte og på den måde inspirerer os. Men (også) når det handler om sensitivitet, er det så vigtigt, at vi tager afsæt, også, i forskning og teori, så vi sikrer os, at tests, viden, redskaber og informationer rent faktisk ”holder i virkeligheden”. Netop derfor oplever jeg bogen” ”Sensitive børn, fra sårbarhed til styrke” som meget vigtig. Bogen er netop en kobling af erfaring, forskning og teori. I mine øjne noget, der har været savnet. Hvem er bogen skrevet til? De emner der tages op i bogen er, i høj grad, relevante for både fagpersoner og forældre. Men jeg vil alligevel umiddelbart anbefale bogen primært til fagpersoner fx pædagoger, lærere og socialrådgivere. Ikke fordi bogen ikke kan læses eller bruges af forældre. Den kan den i høj grad. Men da den netop tager udgangspunkt i teori og forskning, så oplever jeg den som forholdsvis komprimeret. Og det er ikke nødvendigvis det, alle forældre er på udkig efter. (Lise og Martin har også skrevet bogen ” Sensitive børn og voksne. Forstå potentialet og lad det blomstre”, som i høj grad er målrettet forældre. Du finder den på boglisten her). Samtidig er jeg også helt klar over, at der er en del forældre, der netop er meget interesserede i, at blive klogere på forskning og teori bag begrebet ”særlig sensitiv”. Og hvis du er en af dem, - ja, så er bogen her et godt bud. Ideel til fagpersoner Bogen er, som jeg ser det ideel for fagpersoner. Med sit afsæt i forskning og teori har den, den faglige vinkel, som nogle fagpersoner, måske har savnet hidtil. Samtidig er bogen krydret med mange gode eksempler, der tydeliggør bogens pointer og gør det let at relatere til egne erfaringer. I første halvdel er fokus på en nuancering af det sensitive træk, hvordan man kan arbejde med sensitive børns forskellige træk og sætte fordelene ved sensitiviteten i spil. I den sidste halvdel af bogen er fokus på sensitive børn i forskellige sammenhænge. Helt konkret drejer det sig om kapitlerne: Sensitive børn i dagpleje og vuggestue Sensitive børn i børnehaven Sensitive børn i skolen og Sensitive børn i fritidshjem og SFO Bogen giver i høj grad mulighed for, at man som fagperson kan dykke ned i de forskellige kapitler og bruge dem i hverdagen. Det er oplagt, at drøfte internt, fx i egen arbejdsgruppe, hvordan boges emner er relevante i hverdagen og hvordan den forskning, der refereres til i bogen, kan integreres i egen praksis. Der ud over, er det også oplagt, at tale om, hvordan den viden bogen præsenterer, kan påvirke synet på, og dermed samværet med de sensitive børn og kontakten med deres forældre. Udfordringen for både fagpersoner og forældre: Fra sårbarhed til styrke Hovedfokus i bogen er, som titlen så tydeligt afspejler, hvordan vi kan få de positive sider af sensitiviteten til at træde frem. Det er, som jeg ser det, den største udfordring, som både fagfolk og forældre står med. Gennem hele bogen er fokus på, hvordan børn med forskellige træk bedst mulig mødes på en måde, der gør, at netop deres træk kan være en styrke, fremfor en sårbarhed. Netop det fokus og den viden, tror jeg, kan hjælpe mange både forældre og fagpersoner. For jeg oplever, at det kan være en kilde til stor frustration, for begge parter, ikke at være sikker på, hvordan styrken bringes i spil. Og her er der altså meget specifikke råd at hente, i netop denne bog. Vigtige emner Bogen har, som før nævnt, mange gode emner, som alle har retmæssig plads i bogen. Jeg har, som sådan, ingen ynglings-kapitler, men har alligevel lyst til at nævne, at der bl.a. er et helt kapitel om sensitive børn og regulering og følelser Og et kapitel om de faldgruber, der kan være i arbejdet med sensitive børn. En del af de emner, der tages fat på i sidstnævnte kapitel (om faldgruber i arbejdet med sensitive børn), er også de emner, der kan præge den offentlige debat om sensitivitet og sensitive børn. Og det er så vigtigt også at have fokus på de områder, for tingene er aldrig kun sorte eller hvide. Gratis video kursus Med til bogen følger adgang til et videokursus. Kurset er en optagelse fra et seminar med Lise August om sensitive børn og indeholder desuden spørgsmål fra tilhørerne og svar fra Lise. Det er som altid en fornøjelse at se og høre lise. Seminaret er opdelt i to dele af hver ca. 45 min. Kærkommen nuancering Når det handler om sensitivitet eller modtagelighed hos børn, viser forskningen, at det omgivende miljø er af meget stor betydning for, hvordan det sensitive barn udvikler sig. Derfor kan det heller ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at vi bruger den viden som forskningen bidrager med, til at skabe det mest gunstige miljø for de sensitive børn. I stedet for ”bare” at gøre sensitive børn anderledes, så er her i bogen den viden og de redskaber, vi skal bruge for at støtte op om dem. - Støtte op om de mere sensitive børn, så de kan opleve at styrken som det bærende element i deres fundament, - ikke sårbarheden. Bogen giver på alle måder inspiration til, at vi både som forældre og fagpersoner, kan smøge ærmerne op. Der er meget vi kan gøre, for at styrke, også, denne gruppe af børn. In short: Bogen bærer præg af, at være meget gennemarbejdet, fagligt underbygget, konkret, konstruktiv og nuanceret. I mine øjne et ”must” på faghylden, for dig der arbejder med børn og de forældre, der gerne vil i dyden ifht. forskning og teori. God læselyst Lotte Var det ikke den bog, du var på udkig efter? Jeg har lavet en bogliste til dig, så du hurtigt kan få overblik over hvad der findes af bøger om særlig sensitivitet. Du finder den her. http://sensitiv-familie.dk/bogliste-litteratur-saerlig-sensitivitet/
– En evidensbaseret bog om følsomhed

Der er over de seneste år nærmest sket en eksplosion i antallet af bøger om særlig sensitivitet. Og det er på mange måder godt, at der kommer fokus på personlighedstrækket.

Men det store antal bøger til trods, har der alligevel manglet bøger, der tager afsæt, ikke primært i den personlig erfaring, men også i forskning og teori.

Det siger jeg ikke for at negligere den personlige beretning. På ingen måde. Den personlige beretning er utrolig vigtigt, for det er jo netop den, der ofte rører vores hjerte og på den måde inspirerer os.
Men (også) når det handler om sensitivitet, er det så vigtigt, at vi tager afsæt, også, i forskning og teori, så vi sikrer os, at tests, viden, redskaber og informationer rent faktisk ”holder i virkeligheden”.

Netop derfor oplever jeg bogen” ”Sensitive børn, fra sårbarhed til styrke” som meget vigtig. Bogen er netop en kobling af erfaring, forskning og teori. I mine øjne noget, der har været savnet.

Hvem er bogen skrevet til?

De emner der tages op i bogen er, i høj grad, relevante for både fagpersoner og forældre. Men jeg vil alligevel umiddelbart anbefale bogen primært til fagpersoner fx pædagoger, lærere og socialrådgivere. Ikke fordi bogen ikke kan læses eller bruges af forældre. Den kan den i høj grad. Men da den netop tager udgangspunkt i teori og forskning, så oplever jeg den som forholdsvis komprimeret. Og det er ikke nødvendigvis det, alle forældre er på udkig efter. (Lise og Martin har også skrevet bogen ” Sensitive børn og voksne. Forstå potentialet og lad det blomstre”, som i høj grad er målrettet forældre. Du finder den på boglisten her).

Samtidig er jeg også helt klar over, at der er en del forældre, der netop er meget interesserede i, at blive klogere på forskning og teori bag begrebet ”særlig sensitiv”. Og hvis du er en af dem, – ja, så er bogen her et godt bud.

Ideel til fagpersoner

Bogen er, som jeg ser det ideel for fagpersoner. Med sit afsæt i forskning og teori har den, den faglige vinkel, som nogle fagpersoner, måske har savnet hidtil. Samtidig er bogen krydret med mange gode eksempler, der tydeliggør bogens pointer og gør det let at relatere til egne erfaringer.
I første halvdel er fokus på en nuancering af det sensitive træk, hvordan man kan arbejde med sensitive børns forskellige træk og sætte fordelene ved sensitiviteten i spil.

I den sidste halvdel af bogen er fokus på sensitive børn i forskellige sammenhænge. Helt konkret drejer det sig om kapitlerne:

 • Sensitive børn i dagpleje og vuggestue
 • Sensitive børn i børnehaven
 • Sensitive børn i skolen og
 • Sensitive børn i fritidshjem og SFO

Bogen giver i høj grad mulighed for, at man som fagperson kan dykke ned i de forskellige kapitler og bruge dem i hverdagen.  Det er oplagt, at drøfte internt, fx i egen arbejdsgruppe, hvordan boges emner er relevante i hverdagen og hvordan den forskning, der refereres til i bogen, kan integreres i egen praksis. Der ud over, er det også oplagt, at tale om, hvordan den viden bogen præsenterer, kan påvirke synet på, og dermed samværet med de sensitive børn og kontakten med deres forældre.

Udfordringen for både fagpersoner og forældre:

Fra sårbarhed til styrke
Hovedfokus i bogen er, som titlen så tydeligt afspejler, hvordan vi kan få de positive sider af sensitiviteten til at træde frem. Det er, som jeg ser det, den største udfordring, som både fagfolk og forældre står med.

Gennem hele bogen er fokus på, hvordan børn med forskellige træk bedst mulig mødes på en måde, der gør, at netop deres træk kan være en styrke, fremfor en sårbarhed.

Netop det fokus og den viden, tror jeg, kan hjælpe mange både forældre og fagpersoner. For jeg oplever, at det kan være en kilde til stor frustration, for begge parter, ikke at være sikker på, hvordan styrken bringes i spil. Og her er der meget specifikke råd at hente, i denne bog.

Vigtige emner

Bogen har, som før nævnt, mange gode emner, som alle har retmæssig plads i bogen. Jeg har, som sådan, ingen ynglings-kapitler, men har alligevel lyst til at nævne, at der bl.a. er et helt kapitel om sensitive børn og regulering og følelser. Og et kapitel om de faldgruber, der kan være i arbejdet med sensitive børn. En del af de emner, der tages fat på i sidstnævnte kapitel (om faldgruber i arbejdet med sensitive børn), er også de emner, der kan præge den offentlige debat om sensitivitet og sensitive børn. Og det er så vigtigt, også at have fokus på de områder, for tingene er aldrig kun sorte eller hvide.

Gratis video kursusudklip-videokursus-lise

Med til bogen følger adgang til et videokursus. Kurset er en optagelse fra et seminar med Lise August om sensitive børn og indeholder desuden spørgsmål fra tilhørerne og svar fra Lise. Det er som altid en fornøjelse at se og høre Lise. Seminaret er opdelt i to dele af hver ca. 45 min.

Kærkommen nuancering

Når det handler om sensitivitet eller modtagelighed hos børn, viser forskningen, at det omgivende miljø er af meget stor betydning for, hvordan det sensitive barn udvikler sig. Derfor kan det heller ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at vi bruger den viden som forskningen bidrager med, til at skabe det mest gunstige miljø for de sensitive børn.

I stedet for ”bare” at gøre sensitive børn anderledes, så er her i bogen den viden og de redskaber, vi skal bruge for at støtte op om dem. – Støtte op om de mere sensitive børn, så de kan opleve styrken som det bærende element i deres fundament, – ikke sårbarheden.

Bogen giver på alle måder inspiration til, at vi både som forældre og fagpersoner, kan smøge ærmerne op. Der er meget vi kan gøre, for at styrke, også, denne gruppe af børn.

In short:

Bogen bærer præg af, at være meget gennemarbejdet, fagligt underbygget, konkret, konstruktiv og nuanceret.
I mine øjne et ”must” på faghylden, for dig der arbejder med børn og de forældre og som gerne vil i dyden ifht. forskning og teori.

God læselyst
Lotte

Du kan købe bogen her. 

Var det ikke den bog, du var på udkig efter?
Jeg har lavet en bogliste til dig, så du hurtigt kan få overblik over hvad der findes af bøger om særlig sensitivitet. Du finder den her. 

17 Comments on Sensitive børn fra sårbarhed til styrke, Anmeldelse

 1. Louise
  14. november 2016 at 20:14 (5 år ago)

  Lige den bog jeg manglede da jeg fødte tvillinger i uge 29+1. Håber at alle fagpersoner, bedsteforældre m fl vil læse bogen!
  Tak ??

  Svar
 2. Sidsel Johansen
  14. november 2016 at 14:27 (5 år ago)

  Ja tak. Som fagperson og mor finder jeg den absolut brugbar i dialogen med hjælpelæreren og resten af lærerteamet. Viden og handling går hånd i hånd ❤️❤️

  Svar
 3. Annette Holm Jensen
  14. november 2016 at 10:33 (5 år ago)

  Åh, det lyder som en bog for mig! Jeg hungrer efter materiale der kan give mig redskaber til at styrke mit barn i stedet for at gøre alle de “fejl” som mine forældre gjorde i forhold til mig (er selv også særligt sensitiv). Tænker også at børnehaven og PPR, som vi lige er startet op med, kunne have stor gavn af den. Krydser alt hvad jeg kan 🙂

  Svar
 4. Lotte Larsen
  13. november 2016 at 9:58 (5 år ago)

  Jeg vil gerne vinde bogen, så jeg kan bruge den i mit arbejde som pædagog.
  Er måske selv sensitiv, så det er en helt ny verden, som jeg er ved at finde ud af.

  Svar
 5. Pia laugesen
  12. november 2016 at 23:45 (5 år ago)

  Jeg vil rigtig gerne vinde bogen, så jeg og mit fremtiden personale kan få endnu mere viden om, hvordan vi bedst hjælper/styrker det sensitive barn i vores nystartet, juli 2017, naturbørnehave. Samtidig er jeg lykkelig mor til 2 sentive børn, som helt sikkert også kunne drage nytte af, at deres mor fik mere viden omkring deres sensitivitet.

  Svar
 6. Tina
  12. november 2016 at 22:53 (5 år ago)

  Vil elske at blive klogere på mine sensitive drenge.

  Svar
 7. Jeanette
  11. november 2016 at 18:54 (5 år ago)

  Jeg vil rigtig gerne vinde den og give den til min drengs klasselærer. Min dreng er lige startet i skole og jeg vil gerne sikre mig bedre forståelse, noget vi slet ikke fik i børnehaven.

  Svar
 8. Inge Kristensen
  11. november 2016 at 18:08 (5 år ago)

  Hej.

  Jeg vil rigtig gerne vinde bogen, da jeg gennem mit arbejde som sundhedsplejerske dagligt møder såvel småbørn som skolebørn, som er sensitive og let bliver overvældede, samt ofte har en fornemmelse af at være forkerte og ikke høre til. Jeg er selv sensitiv og er mor til to sensitive piger, den ene introvert og den anden udadreagerende. Alligevel mangler jeg ofte redskaber, så jeg kan vejlede såvel børn, unge og forældre i hvordan de bedst muligt tager vare på deres sårbarhed. Da sensitivitet jo efterhånden er blevet et fy-ord, som man kun hvisker, så ville det være fantastisk med en bog, som er forskningsbaseret.

  Svar
 9. Tina Rasmussen
  11. november 2016 at 14:43 (5 år ago)

  Hvor er det fedt med en bog om emnet, som også bringer noget videnskabeligt ind!
  Jeg sidder i bestyrelsen i Dansk Præmatur Forening og mange af vores medlemmer har børn med sanseproblemer og mange er meget sensitive, så det kunne være virkelig interessant at læse den her bog.

  Svar
 10. Grethe Lindbjerg Sørensen
  11. november 2016 at 14:07 (5 år ago)

  Jeg vil virkelig gerne læse bogen – af personlige årsager som mor og som fagperson, der arbejder med unge mennesker…

  Svar
 11. Désirée Gårdsvig
  11. november 2016 at 13:36 (5 år ago)

  Hej, den bog vil jeg meget gerne vinde. Virkelig for at hjælpe mit yngste barn. Især fordi den er baseret på andet end personlig beretning. Måske endda låne bogen ud til barnets klasse. Vh Désirée

  Svar
 12. Berit
  11. november 2016 at 13:28 (5 år ago)

  Jeg vil bare rigtig gerne blive klogere på det at være særlig sensitiv…mest for at kunne forlade tanken om at gøre mit barn mindre sensitiv, og i stedet elske den særlige sensibitet

  Svar
 13. Pia Hjorth Johansson
  11. november 2016 at 13:25 (5 år ago)

  Jeg vil rigtig gerne vinde bogen fordi jeg har en søn på 1 år som er særligt sensitiv, jeg selv er særligt sensitiv og til februar starter jeg på pædagog uddannelsen så den bog er perfekt for mig 🙂

  Tusinde tark for en dejlig blog <3

  Svar
 14. Marlene Staunstrup
  11. november 2016 at 13:19 (5 år ago)

  Som mor til en særlig sensitiv pige suger jeg al information om emnet til mig; for bedre at kunne forstå, hjælpe og støtte hende!

  Svar
 15. Marlene
  11. november 2016 at 13:18 (5 år ago)

  Som mor til en særlig sensitiv pige kunne jeg godt tænke mig at læse mere, for at forstå hende bedre – og for bedre at kunne hjælpe hende

  Svar
 16. Rune
  11. november 2016 at 13:08 (5 år ago)

  Det lyder som en bog der kan bruges af mange familier til at understøtte kampen mod at få det særlig sensitive anakendt.
  Jeg syntes bogen vil kunne bruges i vores søns forældresamling den gode klasse.
  Hvor vi fortæller om vores børn og vi har længe forsøgt at få lærene til at acceptere forskellighederne iblandt børnene og vores søn er meget ramt af denne modvilje til at anakende der er noget der hedder særligt sensitivt og ikke bare dum og forkælet.
  Vi har i den sidste tid forsøgt at lave en slags program til skolen, hvor vi forklare nogle situationer hvor skolen har set vores søn som umulig, såsom hvis han løbet ud af klassen spontant. Her løber han ikke ud fordi han ikke giver undervisningen, men fordi han er fyldt i hovedet pga for meget larm, eller så har han haft en dårlig oplevelse han ikke har fået løst. Her lyder det til fra sårbar til styrke kan give os nogle flere redskaber både til den gode klasse og ikke mindst på skolen, nu det er formuleret så både pædagoger, SFO og lærer skulle kunne forstå det.

  Svar
 17. Ane Aakerlund
  11. november 2016 at 12:44 (5 år ago)

  Hej! Som særlig sensitiv kvinde, mor til tre sensitive børn og som fagperson, der dagligt hjælper andre sensitive med at håndtere de udfordringer der kan være forbundet med at bearbejde og forstå verden på et dybt niveau ville jeg elske at få lov til at læse Lise og Martin Augusts nye bog. Det er fantastisk, at der bliver lavet forskningsbaserede bøger om netop emnet sensitive børn, da det kan skabe en øget viden og forståelse af karaktertrækket sensitivitet, som så ofte bliver misforstået og udskældt i medierne. Vi skylder de sensitive børn og de voksne omkring dem denne bog! Kh og god dag fra Ane

  Svar

Leave a reply to Sidsel Johansen Cancel reply

Pin It on Pinterest

Ved at anvende dette site, accepterer du brugen af cookies - Læs mere om cookies OK

Information om cookies

Hvad er en cookie?

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil websites gemmer på din computer, for at de kan genkende computeren næste gang du besøger websitet. En cookie er passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Cookies benyttes ikke til at lagre personlig data. I tilfælde hvor systemet har behov for at lagre personlig data, bliver det lagret på serveren, og kan derfor ikke tilgås af andre websider.

Fravalg af cookies

Hvis du ikke ønkser, at websites skal kunne benytte cookies, kan du bede din browser om at blokere for dem. Hvis du beder din browser blokere for cookies, vil du ikke blive registreret når du besøger denne eller andre websites. Du skal dog være opmærksom på, at mange funktioner på et website er afhængige af cookies. Blokerer du dem kan du derfor risikere, at websites holder op med at fungere efter hensigten.

Spørgsmål

Har du spørgsmål omkring sitets brug af cookies, er du velkommen til at tage kontakt med sitets ejer. Kontaktinformationer finder du på websitet.

Hvilke cookies bruges på dette site?

Funktioner på sitet

For at visse dele og funktioner på sitet kan fungere, benyttes cookies - f.eks. til at gemme indstillinger, valg eller lignende.

Statistik

For at vide hvor mange der besøger siden og for at kunne forbedre brugeroplevelsen, benyttes cookies for at følge besøgendes adfærd. Al data indsamles anonymt af 3. part.

Fravælg cookies

Fravælg cookies

Hvordan du fravælger cookies afhænger af, hvilken browser du benytter. Her finder du fremgangsmåden til de mest almindelige browsere: